Brood

Brood is Vlaanderens favoriet. De gemiddelde Vlaming consumeert thuis 38kg brood per jaar. En we bakken het ook zelf! Een studie uit 2015 toont dat ongeveer 270 miljoen kilo brood en broodproducten worden geproduceerd in Vlaanderen.

Jammer genoeg is brood dan ook één van de meest verspilde producten. Een studie uit 2015 toont aan dat 25% van de totale brood en bakkerij productie in Vlaanderen verloren gaat doorheen de voedselketen. Wanneer we dit op de totale productie bekijken, verkwisten we 69 miljoen kilo brood per jaar!

Daar moeten we iets aan doen. Met dit innovatietraject wil FoodWIN Vlamingen bewuster maken, de juiste actoren bij elkaar brengen en naar oplossingen zoeken.