Appels en Peren

In 2016 mocht België van Europa 25.700 ton appelen en peren vernietigen, of zowat 4 procent van de Belgische productie. SAY WHAT?!
Dit vanwege een te lage prijs door een overaanbod. Dit is een wederkerend fenomeen van de laatste jaren, dat nog niet meteen van de baan is, o.a. door de verlengde boycot van Rusland. Vlaanderen probeerde vorig jaar reeds deze vernietiging tegen te gaan door appels en peren uit te delen, te exporteren... Maar echt structurele oplossingen zijn hiervoor nog niet gevonden.

Met dit innovatietraject willen we kennis van de vele bestaande projecten, boeren, overheden, bedrijven en consumenten samenbrengen om tot andere innovatieve oplossingen te komen, of door samenwerking bestaande projecten op te schalen.