Action Labs

In 2015 werd de Ketenroadmap Voedselverlies gelanceerd, een vrijwillige en ambitieuze engagementsverklaring van de Vlaamse Regering, de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

In deze Ketenroadmap werkten de verschillende ketenpartners reeds 9 actieprogramma’s uit, bestaande uit 57 acties om voedselverliezen in de keten terug te dringen en maximaal te valoriseren. Leidraad hierbij is de doelstelling om gezamenlijk de voedselverliezen in Vlaanderen met 15% te verminderen tegen 2020 (inspanningsverbintenis), en met 30% tegen 2025.

Een ambitieus engagement van alle ketenpartners. De volgende stap voor de Roadmap was een monitor die voedselverlies in Vlaanderen in kaart brengt. Deze werd recent, in juni 2017, gepubliceerd door het Departement Landbouw en Visserij en het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies. Deze monitor vormt een belangrijke leidraad om huidige acties van de ketenpartners te evalueren en toekomstige op te zetten.

Bij het engagement van de sectororganisaties in de Ketenroadmap hoort natuurlijk ook het engagement van haar leden. Vanuit haar ervaring met Europese projecten wil FoodWIN samen met The Shift de voortrekkers uit verschillende sectoren inspireren en ondersteunen om zelf ook  acties uit de denken en partnerschappen op te zetten ter realisatie van de doelstellingen vooropgesteld in de Ketenroadmap.

Om dit te realiseren zullen FoodWIN en The Shift inspiratiesessie ’s en peer-to-peer learning workshops organiseren. Dit zijn de Action Labs. Ze zullen de voorlopers rond specifieke thema’s samenbrengen en hen inspireren tot concrete acties (met inspiratie en best practices vanuit o.a. het buitenland) of om partnerschappen op te zetten. Aanvankelijk ligt de focus op bedrijven en organisaties uit de industrie, catering en retail.